top of page
DJI_0473.JPG
Vytváření digitálních modelů terénu a leteckých ortofotomap

 

Digitální modely terénu (DTM) jsou vytvářeny podle zadaných parametrů přesnosti a s ohledem na to, v jakém software budou dále využívány. Na základě našich mnohaletých zkušeností připravíme data do požadovaných datových formátů včetně vytvoření požadovaných výstupů ve formě vektorů jako jsou hrany terénu, polohopis, výškopis, podélné a příčné profily apod..  

Letecké ortofotomapy jsou připraveny v požadovaném rozlišení a oříznuty podle dohody se zákazníkem, předány v georeferencované podobě.

Výsledný digitální model terénu s prostorovými modely nadzemních objektů je možné připravit pro 3D tisk i s jeho následným provedením.

Komparace skutečného stavu provedení stavby a projektu v rámci BIM  

Snímkování staveniště nebo skládky v pravidelných intervalech s následným výpočtem objemů a porovnáním skutečného provedení stavby s projektem přináší užitečné informace pro efektivní řízení a další plánování. Naším úkolem je příprava dat pro následnou komparaci nebo i vlastní provedení této analýzy včetně vypracování výstupů v požadované podobě.

Vytváření prostorových BIM modelů průmyslových areálů

 

Při vytváření prostorových modelů s atributy BIM využíváme jako primárních datových podkladů výstupů, které jsou kombinací použití geodetického měření, laserového skenování a UAS snímkování. Na tomto místě je možné poznamenat, že použití kombinace laserového skenování a letecké fotogrammetrie je naší specialitou. 

Výstupy naší práce jsou v případě požadavku od zákazníka také BIM modely zpracované podle požadavků zákazníků, kdy se jedná zejména o budovy a liniové stavby. 

kancel7.jpg
3.JPG
hrany_lom.jpg
3D modelování a vizualizace navržených - vyprojektovaných opatřeních v krajině
 

Tato činnost patří mezi naší nejoblíbenější a zde platí, že za 30 let práce jsme vytvořili velké množství projektů. Letecká fotogrammetrie nám společně s dalšími postupy a metodami pomáhá vytvářet precizní výstupy ve formě pohledových studií nebo animovaných průletů po stanovené trajektorii. V tomto případě jistě platí, že ukázaná platí - rádi případným zájemcům ukážeme naše výsledky.  

Vytváření leteckých pohledových studií a dokumentačních snímků

Pohledové studie nebo videozáznamy průletů nad stanovenou trajektorií jsou vytvářeny na základě parametrů zadaných zákazníkem. 

11.jpg
bottom of page