top of page

Letecké práce - náš pohled na věc

Jsme přesvědčeni, že hlavním atributem úspěšně provedeného projektu je kvalitní komunikace  se zákazníkem. Na prvním místě je nutné stanovit cíle projektu, způsob jeho realizace a podobu výstupů.

Právě to, že zadanou lokalitu umíme nejen "nalétnout", ale v návaznosti na naši odbornost v geodézii, modelování terénu, projektování liniových staveb a 3D modelování krajiny včetně nadzemních objektů jako jsou budovy, vegetace, inženýrské sítě nebo například městský mobiliář, často s našimi zákazníky spolupracujeme na rozmanitých projektech.

I to je důvodem, proč často při konzultacích se zákazníkem nacházíme další věci, které se z projektu dají "vytáhnout". 

Velmi si zakládáme na tom, že s fotogrammetrickými výstupy, kterými jsou typicky mračno bodů, letecká ortofotomapa a často i takzvaný 3D Mesh model naše dovednosti nekončí.

Po nastavení parametrů zakázky následuje nastavení časového harmonogramu zpracování jednotlivých etap prací od vytvoření projektu snímkového letu až po zpracování finálních výstupů.

Často je předmětem zakázky požadavek na vytvoření komplexních podkladů pro projektování. V tomto případě je letecké bezpilotní snímkování doplněno o klasické geodetické zaměření nebo terrestrické laserové skenování.

V poslední době spolupracujeme s našimi zákazníky i na práci s BIM projekty, kde uplatňujeme naše znalosti z této oblasti. 

Máte zájem o nabídku ? Napište nám pomocí okénka v pravém dolním rohu této stránky. 

3.JPG
DMD.png
DJI_0473.JPG
areaal.png
bottom of page