top of page

  LETECKÉ PRÁCE

  "Rozumíme tomu, co děláme."

25 let zkušeností 

Něco o nás

Historie

Společnost DATA System, s.r.o. vznikla v roce 1995 jako odborná firma se zaměřením na služby

a dodávku speciálního vybavení pro podniky, projektové organizace a státní správu v oblasti projekčních systémů a zpracování geografických dat. Významnou součástí portfolia našich služeb se stala fotogrammetrie v její pozemní i letecké podobě.

V roce 2007 se DATA System, s.r.o., coby společnost dlouhodobě specializovaná na poskytování komplexních služeb projektantům pozemních staveb, rozhodla spolupracovat se společností K-CAD, s.r.o., která byla široce zaměřená na segment projekce stavebnictví a architektury. Synergickým výsledkem této spolupráce se stala nová, samostatná společnost a obchodní známka K-DATA, s.r.o., autorizovaný specialista pro prodej software Autodesk, Inc. 

Současnost

DATA System, s.r.o.  je významným dodavatelem služeb v oblasti pořizování a zpracování geografických dat v České republice i v zahraničí. Naši klienti využívají dlouholetých zkušeností našich expertů a námi používaných nejmodernějších technologií při bezpilotním leteckém snímkování a terrestrickým laserovým skenováním a jeho následným zpracováním do finálních výstupů. 

V neposlední řadě je nutné zmínit i podporu činnosti prováděné hornickým způsobem, jako je geodetické zaměření polohopisu a výškopisu, zpracování důlně měřické dokumentace, projektování těžby nerostných surovin i zahlazování jejich důsledků.

DATA System, s.r.o. je dodavatelem speciálního technického a softwarového vybavení, které splňuje ty nejpřísnější nároky na technologie pro práci v oblasti CAD systémů a 3D modelování.

Vyústěním vysoké odbornosti našich specialistů je jejich účast na řadě odborných konferencí v České republice i v zahraničí, výuka na vysokých školách, aktivní spolupráce na výzkumných projektech i vědeckých expedicích.

Letecké práce - jak to děláme 
2.JPG

Společnost Data System, s.r.o. je držitelem oprávnění k provádění leteckých prací bezpilotními systémy, které bylo vydáno úřadem pro civilní letectví (ÚCL). Naším primárním zaměřením je provádění leteckého snímkování za účelem pořízení primárních podkladů (měřických snímků) pro jejich následné fotogrammetrické zpracování.

Při naší práci využíváme více než 25 leté zkušenosti z oboru fotogrammetrie, projektování liniových staveb nebo například báňského projektování.

Tyto skutečnosti nás opravňují k tomu, aby jsme připravovali našim zákazníkům podklady takzvaně "na míru" v potřebné kvalitě a rychlostí zpracování.

Protože známe potřeby našich zákazníků, víme, že letecká ortofotomapa a mračno bodů, které jsou obvyklým výstupem programů pro zpracování leteckých snímků je efektní a v některých případech i dostatečný výstup. Jsme však přesvědčeni, že tím správným a finálním výstupem může být pokročilejší podklad obsahující tyto výstupy: 

  • mračno bodů,

  • letecká ortofotomapa,

  • digitální model povrchu, 

  • digitální model terénu,

  • hrany terénu, 

  • prostorový model průmyslového areálu, 

  • mapový podklad,

  • důlně měřická dokumentace.

 

Některé z výše uvedených výstupů jsou vytvářeny s využitím geodetického doměření. Výsledné dílo je předáváno v požadované podobě a datovém formátu. 

Naše reference
100_0017_0017.JPG

S aplikováním geodetické metody pozemní a letecké Fotogrammetrie při řešení rozmanitých úloh v inženýrské praxi máme již více než 25 zkušenosti. Nejdříve jsme využívali technologii analytické fotogrammetrie a s postupem času jsme přešli na její digitální podobu. Nástupem digitální fotogrammetrie, která využívá metodu korelace obrazu a aplikováním jejího typického výstupu - bodového mračna, jsme se začali intenzívně zabývat. Také jsme zapracovali na tom, aby výsledky naší práce byly jednoduše a s vysokou přidanou hodnotou použitelné pro naše zákazníky.

Proto do našich pracovních postupů neustále zavádíme technologické novinky a využíváme našich expertních znalostí nejen v pořizování primárních dat metodou fotogrammetrie a laserového skenování, ale i v prostorovém modelování, geodézii a postupů při projektování liniových staveb. Výstupy jsou předávány po dohodě se zákazníkem v požadované podobě a datovém formátu v návaznosti na používaný software. 

bottom of page